^Back To Top

Entrant 2019

Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Publications

SCIENTIFIC PRINTED WORKS

 

Samodryn Anatolii Petrovych, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Economics, Marketing and Social Work, Head of the Laboratory of Economics of Education of Kremenchuk Institute of Higher Education Establishment “Alfred Nobel University.

He works in the field of pedagogical science, carries out scientific search of the ways and means of solving urgent problems of improvement of the social system on the basis of modernization of the pedagogical system of the region. He has started and continues to develop a system of profile training for the conditions of the biosphere region. The research of Samodrin A. P. found the implementation in the practice of schools and universities of Poltava region and Ukraine.

 

1995

 1. Samodryn A.P. Profilno-dyferentsiiovana shkola yak pedahohichna problema: Ch. 1 / Samodryn A.P. – Kremenchuk: MO Ukrainy, 1995. – 62 s.

1996

 1. Samodryn A.P. A osnovne – tvorchyi pidkhid / A. Samodryn // Dovkillia, 1996. – №3. – Traven. – S. 1.
 2. Samodryn A.P. Optymizatsiia zmistu osvity yak pryntsyp upravlinnia profilno-dyferentsiiovanoiu shkoloiu / A.P. Samodryn // Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu v serednikh zahalnoosvitnikh zakladakh novoho typu: dosiahnennia, problemy, perspektyvy. – Poltava: MO Ukrainy, APN Ukrainy, Upr. osvity Polt. obl. derzhadm., PDPI, POIPOPP, 1996. – S. 88–91.
 3. Samodryn A.P. Profilno-dyferentsiiovana osvita yak pedahohichna problema / A.P. Samodryn // Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu v serednikh zahalnoosvitnikh zakladakh novoho typu: dosiahnennia, problemy, perspektyvy. – Poltava: MO Ukrainy, APN Ukrainy, Upr. osvity Polt. obl. derzhadm., PDPI, POIPOPP, 1996. – S. 24–25.
 4. Samodryn A.P. Systema informatsiinoho zabezpechennia rozvytku pedahohichnoho prostoru / A.P. Samodryn // Magister cogitatum, 1996. – №2 – 3. – S. 17–20.
 5. Samodryn A.P. Navkolyshnie seredovyshche / A.P. Samodryn, P.S. Dementiev. – Kh. – Kremenchuk.: Pro-Hrafika LTD, 1996. – 67 s.
 6. Samodryn A.P. Antolohiia kerivnyka shkoly / A.P. Samodryn, P.H. Moskalenko // Magister cogitatum, 1996. – №2 – 3. – S. 60–64.
 7. Samodryn A.P. Pedahohycheskaia otsenka deiatelnosty uchytelia: Rekomendatsyy dlia uchytelei y rukovodytelei shkol / A.P. Samodryn, P.H. Moskalenko: Kremenchuh, 1996. – 14 s.
 8. Moskalenko P.H. Kontseptualna strukturna model polifurkatsiinoi zahalnoosvitnoi shkoly / P.H. Moskalenko, O.M. Vasylenko, A.P. Samodryn // Magister cogitatum, 1996. – №2 – 3. – S. 4–6.
 9. Samodryn A.P. Derzhava rozpochynaietsia zi shkoly / A.P. Samodryn // Visnyk Kremenchuka, 1996. – 23 travnia. – S. 3.

 

1997

 1. Samodryn A.P. Innovatsiia = intehratsiia + dyferentsiatsiia + ... abo model suchasnoi shkoly / A.P. Samodryn // Shkilnyi svit, 1997. – Hruden. – №8. – S. 3.
 2. Samodryn A.P. Intehratsiia ta dyferentsiatsiia zmistu osvity v umovakh profilno-dyferentsiiovanoi shkoly / A.P. Samodryn // Pedahohichna praktyka ta filosofiia osvity. – Poltava: POIPOPP, 1997. – S. 104–105.
 3. Samodryn A.P. Rozvytok obdarovanoi osobystosti v umovakh profilno-dyferentsiiovanoi shkoly / A.P. Samodryn // Metodychni problemy uchnivskykh i studentskykh olimpiad ta osoblyvosti roboty z obdarovanoiu moloddiu. – Odesa, 1997. – S. 76–82.
 4. Samodryn A.P. Dorohyi Antone Semenovychu! / Anatolii Samodryn // Kremenchutskyi kurier, 1997. – Spets. vypusk. – S. 3.
 5. Samodryn A.P. Pro deiaki problemy reformy rehionalnoi osvity / A.P. Samodryn // Shliakh osvity. – 1997. – №4. – S. 33–34.

 

1998

 1. Samodryn A.P. Profilno-dyferentsiiovana osvita yak pedahohichna problema / A.P. Samodryn // Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu v serednikh zahalnoosvitnikh zakladakh novoho typu: dosiahnennia, problemy, perspektyvy. – Poltava: MO Ukrainy, APN Ukrainy, Upr. osvity Polt. obl. derzhadm., PDPI, POIPOPP, 1998. – S. 24–25.
 2. Samodryn A.P. Shkola osobystisnoho vyboru / A.P. Samodryn // Doprofesiina pedahohichna pidhotovka uchnivskoi molodi v konteksti realizatsii tsilovoi kompleksnoi prohramy «Vchytel». – Kryvyi Rih, 1998. – S. 118–122.
 3. Samodryn A.P. Profilno-dyferentsiiovana shkola yak pedahohichna problema. Ch. 2 / A.P. Samodryn. – Kremenchuk: Pro-Hrafika, 1998. – S. 3–21.
 4. Samodryn A.P. Profilno-dyferentsiiovana shkola / A.P. Samodryn // Shliakh osvity. – 1998. – №2. – S. 33–34.
 5. Samodryn A.P. Orhanizatsiia diialnosti profilno-dyferentsiiovanoi shkoly / Anatolii Samodryn // Ridna shkola. – 1998. – №6. – S. 60–63.
 6. Samodryn A.P. Orhanizatsiia diialnosti profilno-dyferentsiiovanoi shkoly: metodychni rekomendatsii / A.P. Samodryn. – Kremenchuk: Pro-Hrafika, 1998. – 19 s.
 7. Samodryn A.P. Orhanizatsiia diialnosti profilno-dyferentsiiovanoi serednoi zahalnoosvitnoi shkoly: Dys ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut. – K., 1998. – 191 s.
 8. Samodryn A.P. Orhanizatsiia diialnosti profilno-dyferentsiiovanoi serednoi zahalnoosvitnoi shkoly: Avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.01. / Instytut pedahohiky APN Ukrainy. – K., 1998. – 17 s.
 9. Samodryn A. P. Rozvytok obdarovanoi osobystosti v umovakh profilno-dyferentsiiovanoi shkoly / A.P. Samodryn // Materialy Vseukrainskoi konferentsii na temu «Metodychni problemy uchnivskykh i studentskykh olimpiad ta osoblyvosti roboty z obdarovanoiu moloddiu», 17–20 lystopada 1997 roku. – K., 1998. – S. 76 – 82.

 

1999

 1. Samodryn A.P. Tekhnolohiia vidboru uchniv do profiliv navchannia v umovakh profilno-dyferentsiiovanoi shkoly: formuvannia profiliv v 6-11 (12), 5-9 klasakh himnazii, 8-11 (12) klasakh litseiu / A.P. Samodryn A.P., O.V. Zabielina O.V., N.M. Kulish. – Kremenchuk: Pro-Hrafika, 1999. – 89 s.
 2. Samodryn A.P. Bolovi tochky rehionalnoi osvity / Anatolii Samodryn // Dyrektor shkoly. – 1999. – №21(69). – S. 2.
 3. Samodryn A.P. Vykhovannia vidpovidalnosti za maibutnie u profilno-dyferentsiiovanii shkoli / Anatolii Samodryn // Dyrektor shkoly. – 1999. – №43(91). – S. 1.
 4. Samodryn A.P. Vykhovannia svidomoi vidpovidalnosti za maibutnie v umovakh profilno-dyferentsiiovanoi shkoly / A.P. Samodryn // Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Vyvchennia dovkillia v zahalnoosvitnii shkoli ta idei V.I. Vernadskoho v osviti». – Poltava-Shyshaky, 1999. – S. 5.
 5. Yhnatenko A.A. Na zdanyy otelia «Vyktoryia» budet ustanovlena memoryalnaia doska (Obrashchenye obshchestvennosty horoda Kremenchuh uchredyt Obshchestvo V.Y. Vernadskoho /A. Yhnatenko, A. Lushakova, A. Samodryn, A. Belous, Y. Sokolova // Kremenchutskyi kurier, 1998. - № 51(97). - 24 hrudnia.

2000

 1. Samodryn A.P. Shkola i vuz rehionu /A.P. Samodryn, N.M. Kulish // Nauka nezalezhnii Ukraini. – Kremenchuk: IENT, 2000. – S. 21 – 24.
 2. Samodryn A.P. Plekaty vsesvit dushi ... / Anatolii Samodryn // Dyrektor shkoly. – 2000. – №12. – S. 7.
 3. Samodryn A.P. Osvita rehioniv vstupaie na shliakh reform / A.P. Samodryn // Informatsiinyi biuleten, 2000. – 9 cherv. – S. 11.
 4. Samodryn A.P. Vykhovannia svidomoi vidpovidalnosti za maibutnie v umovakh profilno-dyferentsiiovanoi shkoly / A.P. Samodryn // Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy [Tekst] : zb. nauk. pr. / MON Ukrainy, Naukovo-metod. tsentr serednoi zah. osvity MON Ukrainy, Akad. ped. nauk Ukrainy. - K. : LOHOS, 2000. - 308 s. – S. 74–77.
 5. Samodryn A.P. Shkola i vuz rehionu / A.P. Samodryn // Visnyk Kremenchuka, 2000. – №55(953). – S. 3.
 6. Samodryn A.P. Naukovo-prosvitnytske tovarystvo imeni V.I. Vernadskoho / Kompleksna prohrama vykhovannia i rozvytku molodi: osvitnii proekt/ A.P. Samodryn // Rehionalni perspektyvy. – 2000. – №6. – S. 98–100.
 7. Samodryn A.P. Vyvchennia dovkillia v profilno-dyferentsiiovanii shkoli u svitli idei V.O. Sukhomlynskoho / A.P. Samodryn // Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Vyvchennia dovkillia v zahalnoosvitnii shkoli ta idei V.O. Sukhomlynskoho v osviti». – Poltava, 2000. – S. 3.
 8. Ihnatenko O.O. Khto ne znaie mynuloho – ne rozumiie maibutnoho (zvernennia do hromadskosti mista Kremenchuka zasnuvaty Tovarystvo V.I. Vernadskoho) / O. Ihnatenko, A. Lushakova, A. Samodryn, A. Bilous, I. Sokolova // Visnyk Kremenchuka, 1999. - № 73(871). - 23 veresnia.

 

2001

 1. Samodryn A.P. Plekaimo dushu... / A.P. Samodryn // Byznes y эkolohyia. – Donetsk, 2001. – S. 79–81.
 2. Samodryn A.P. Shkolotvorennia na zlami stolit / A.P. Samodryn // PostMetodyka. – 2001. – №5 – 6 (37 – 38). – S. 30 – 35.
 3. Semenov V.O. Rozvytok osvity v rakursi ekonomiky: Teoretychnyi aspekt / V.O. Semenov,A.P. Samodryn, N.M. Kulish // PostMetodyka. – 2001. – №5 – 6(37 – 38). – S. 72–76.
 4. Samodryn A.P. Problemy doprofesiinoi pidhotovky u zarubizhnii shkoli / A.P. Samodryn, O.P. Moroz // PostMetodyka. – 2001. – №5 - 6 (37 – 38). – S. 131–136.
 5. Samodryn A.P. Ekonomichnyi aspekt paradyhmy shkolotvorennia / A.P. Samodryn, V.O. Semenov, N.M. Kulish // Rehionalni perspektyvy. – 2001. – №1(14). – S. 8–10.
 6. Samodryn A.P. Proloh do symfonii zhyttietvorchosti / A.P. Samodryn // Vseukrainska studentska naukovo-praktychna konferentsiia «Naukovo-pedahohichna spadshchyna V.I. Vernadskoho yak planetarne yavyshche». – Poltava, 2001. – S. 85–89.
 7. Samodryn A.P. Naukovo-prosvitnytske tovarystvo imeni V.I. Vernadskoho dlia osvity v rehioni / A.P. Samodryn // PostMetodyka. – 2001. – №1 (33). – S. 55.
 8. Samodryn A. Profilna dyferentsiatsiia – problema ukrainskoi shkoly / Anatolii Samodryn // Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii. – 2001. – №1.– C. 63–68.
 9. Samodryn A.P. Problemy doprofesiinoi pidhotovky v zarubizhnii shkoli / A. Samodryn, O. Moroz // Dyrektor shkoly. – 2001. – №45. – S. 8–9.
 10. Tretiakov O.V. Rekomendatsii Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Idei V.I. Vernadskoho ta vzaiemoobumovlenist stratehichnoho partnerstva vyshchoho navchalno-vykhovnoho zakladu i shkoly v osvitnomu prostori rehionu» (19 – 21 kvitnia 2001 r., m. Kremenchuk) / O.V. Tretiakov, A.P. Samodryn // Rehionalni perspektyvy. – 2001. – №4(17). – S. 128–129.
 11. Yhnatenko A.A. Poysk ystynы – osnova zhyzny / A.A. Yhnatenko, A.P. Samodryn // Student IENTu, 2001. – №60. – 16 bereznia.

2002

 1. Samodryn A.P. Vzaiemoobumovlenist zmistu intehratyvnoi osvity i metodu yoho realizatsii: innovatsiina shkola / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2002. – №3(22). – S. 8–13.
 2. Samodryn A.P. Pryntsyp synerhetyky i suchasna shkola / A.P. Samodryn // PostMetodyka. – 2002. – №2 – 3 (40–41). – S. 23–27.
 3. Samodryn A.P. Plekaty vsesvit dushi… / A.P. Samodryn // Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity: Zb. nauk. pr. / Redkol. V.R. Ilchenko (vidp. redaktor) ta in. – K.-Poltava: NMTsIZO. – Vypusk №2,  2002. – S. 88–90.
 4. Samodryn A.P. Teoretychni ta metodolohichni aspekty zmistu seredovyshcheznavchoi osvity vchytelia pochatkovoi shkoly / A.P. Samodryn // Vseukrainskyi naukovo-praktychnyi seminar «Problemy intehratsii zmistu osvity v zahalnoosvitnii shkoli ta pedahohichnomu VNZ». – Poltava, 2002. – S. 5.
 5. Samodryn A.P. Filosofiia osvity = pedahohika + synerhetyka +… / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2002. – №10(29). – S. 9–12.
 6. Samodryn A.P. Shchodo pravyla kvantuvannia u pedahohitsi / A.P. Samodryn // Vyshcha osvita Ukrainy i postneklasychna nauka: mozhlyvosti synerhetychnoho nablyzhennia. – K.: T-vo «Znannia», 2002. – S. 32.
 7. Samodryn A.P.Istoriia uporiadkuie / A. Samodryn / Visnyk Kremenchuka. – 2002. – 5 hrudnia. – S. 16.

 

 

2003

 1. Samodryn A.P. Metodolohichnyi aspekt uprovadzhennia profilnoho navchannia u serednii shkoli / A.P. Samodryn // Oblasna naukovo-praktychna konferentsiia «Problemy ta dosvid realizatsii oblasnoi prohramy systemy vykhovannia uchnivskoi molodi na period do 2012 roku». – Poltava, 2003. – S. 8.
 2. Samodryn A.P. Vse v myre sviazano vokruh… / A.P. Samodryn // Obrazovatelnaia model «Lohyka pryrodы» / V. Ylchenko, K. Huz. – M.: «Narodnoe obrazovanye» – «Shkolnыe tekhnolohyy», 2003. – S. 228–229.
 3. Khasanov A.T. Proyzvodytelnыe sylы v Ukrayne / A.T. Khasanov A.T.,A.P. Samodryn, A.A. Rozdaibeda, O.F. Stepanenko // Rehionalni perspektyvy. – 2003. – №2 – 3 (27–28). – S. 227–229.
 4. Samodryn A.P. Orhanizatsiia vykhovnoho protsesu v profilno-dyferentsiiovanii shkoli / Anatolii Samodryn, Halyna Shkliaieva // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2003. – №4 (33). – S. 58–59.
 5. Samodryn A.P. Synerhetychnyi abrys pedahohiky / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2003. – №5 – 6 (34–35). – S. 49–52.
 6. Samodryn A.P. Profilne navchannia yak kontekst pedahohichnoi kultury / A.P. Samodryn,S.M.Odariuk // Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». – 2003. – №2(8). – S. 165–171.
 7. Akopova V.A. Russkyi kosmyzm v sovremennыkh kontekstakh / Akopova V.A. , Samodryn A.P. // Zbirnyk materialiv V naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh naukovtsiv KI DUEP «Humanitarno-ekonomichnyi potentsial Ukrainy: rehionalnyi aspekt», 2003. – S. 169–171.
 8. Andriushchenko O.S. O vsiudnosty zhyzny y vechnosty cheloveka: po trudam V.Y. Vernadskoho, N.H. Kholodnoho y A.L. Chyzhevskoho / Andriushchenko O.S., Shcherbynyna V.N., Samodryn A.P. // Zbirnyk materialiv V naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh naukovtsiv KI DUEP «Humanitarno-ekonomichnyi potentsial Ukrainy: rehionalnyi aspekt», 2003. – S. 171–173.
 9. Samodryn A.P. Plekaty vsesvit dushi... / A.P. Samodryn // Kontseptsiia osvitnoi prohramy «Dovkillia»: Zbirnyk naukovykh prats / Za red. V.R. Ilchenko. – K. – Poltava: POIPPO. – 2003. – S. 130–132.
 10. Samodryn A.P. Perestupyvshy porih KhKhI stolittia / A.P. Samodryn // Akademiia: KI DUEP, 2003. – № 4 (33). – Berezen.

 

 

2004

 1. Samodryn A.P. Bez «Dovkillia» ne vyzhyty shkoli / A.P. Samodryn //10-ta Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Intehratsiia zmistu osvity v shkoli ta VNZ: dosiahnennia i perspektyvy». – Poltava, 2004. – S. 4.
 2. Samodryn A.P. Profilne navchannia v serednii shkoli yak pedahohichna problema / A.P. Samodryn // Pedahohika ta psykholohiia: Zbirnyk naukovykh prats / Za zah. red. I.F. Prokopenka, V.I. Lozovoi. – Kharkiv: «Kursor», 2004. – S. 121–128.
 3. Samodryn A.P. Bez «Dovkillia» ne vyzhyty suchasnii shkoli / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2004. – № 4(43). – S. 31–33.
 4. Samodryn A.P. Profilne navchannia v zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2004. – №7(46). – S. 51–54.
 5. Samodryn A.P. Profilne navchannia v serednii shkoli: monohrafiia / A.P. Samodryn. – Kremenchuk: Vydavnychyi tsentr SHEI, za uchastiu RVTs PNTU, 2004. – 384 s.
 6. Samodryn A.P. Vzaiemodiia akademichnoi i prykladnoi shkoly u vitchyznianii osviti / A.P. Samodryn // Zbirnyk naukovykh prats PDPU imeni V.H. Korolenka. Vypusk 5(38). Seriia «Pedahohichni nauky». – Poltava, 2004. – S. 60–68.
 7. Samodryn A.P. Problemy vykhovannia: kibernetychnyi aspekt / A.P. Samodryn // Sb. mater.II mezhdunarodnoi nauchno-prakt. konferentsyy «Professyonalnыi portret prepodavatelia vыssheho uchebnoho zavedenyia KhKhI veka: problemы, perspektyvы» (21–22 aprelia 2004 h., Kyrovohrad). – 2004. – S. 60–68.
 8. Samodryn A.P. Profilne navchannia v serednii shkoli yak pedahohichna tekhnolohiia / A.P. Samodryn // Suchasni pedahohichni tekhnolohii i osvitni systemy KhKhI stolittia (II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. Materialy konferentsii. – m. Kirovohrad, 18 – 20 lystopada, 2004 r.). – 2004. – S. 74–80.

 

2005

 1. Samodryn A.P. Sotsialno-biosfernyi potentsial profilnoho navchannia / A.P. Samodryn // V Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Biosferno-noosferni idei V.I. Vernadskoho ta ekoloho-ekonomichni problemy rozvytku rehioniv»: Tezy dopovidei. – Kremenchuk: KDPU, 2005. – S. 8–16.
 2. Samodryn A.P. Vstup do profilnoho navchannia / A.P. Samodryn. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2005. – 188 s.
 3. Samodryn A.P. Dyferentsiiovanyi pidkhid u vykhovnomu protsesi profilnoi shkoly / A.P. Samodryn // Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia 17. Teoriia i praktyka navchannia ta vykhovannia: Zb. naukovykh prats. – K.: MPU, 2005. – Vypusk 2. – S. 211–217.
 4. Samodryn A.P. Piznavalnyi interes yak rushiina syla profilnoho navchannia / A.P. Samodryn // Dukhovnist ukrainstva: Zbirnyk naukovykh prats: Vyp. 9 / Red.. kol. Yu.M. Bilodid ta in.. – Kirovohrad-Zhytomyr, 2005. – S. 189–197.
 5. Samodryn A.P. Navchalno-osvitnii prostir antropotyzovanoi systemy / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2005. – №3 – 4(52–53). – S. 6–9.
 6. Samodryn A.P. Piznavalnyi interes – sutnisna rushiina syla profilnoho navchannia / A.P. Samodryn // Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii. – 2005. – №3. – C. 29–34.
 7. Samodryn A.P. Profilno-dyferentsiiovanyi pidkhid u vykhovanni / A.P. Samodryn // Zb. naukovykh prats PDPU imeni V.H. Korolenka. Vypusk 7(46). Seriia «Pedahohichni nauky». – Poltava, 2005. – S. 45–52.
 8. Samodryn A.P. Shliakh osvity: problema diialnosti u pedahohichnii teorii i praktytsi / A.P. Samodryn // Shliakh osvity. – 2005. – №4(38). – S. 13–17.
 9. Samodryn A.P. Rehion i osvita / A.P. Samodryn // Dyzain. Arkhitektura. Obrazotvorche mystetstvo. Arkheolohiia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – Vypusk № 2. – Poltava, 2005. – S. –8.
 10. Samodryn A.P. Problemy vykhovannia: kibernetychnyi aspekt / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2005. – №5. – S. 54–57.
 11. Samodryn A.P. Kontseptsiia kompleksnoho modeliuvannia navchalno-osvitnoho prostoru rehionu zasadamy profilnoho navchannia (Proekt): naukovo-metodychni rekomendatsii / A.P. Samodryn. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2005. – 42 s.
 12. Samodryn A.P. «Dovkillia» – maibutnie shkoly / A.P. Samodryn // Formuvannia pryrodnycho-naukovoi kartyny svitu v uchniv serednoi shkoly. – Poltava: Dovkillia-K, 2005. – S. 206–211.
 13. Samodryn A.P. Do problemy modeliuvannia navchalno-osvitnoho prostoru rehionu / A.P. Samodryn // Problemy osvity. Druhyi spets. vypusk / Kol. avt. – K.: NMTs vyshchoi osvity MON Ukrainy, VSEI VMURoL «Ukraina», 2005. – S. 331–340.
 14. Samodryn A.P. Profilno-dyferentsiiovana shkola / Anatolii Samodryn // Pedahohichna hazeta. – 2005. – № 11. –Lystopad. – S. 4.

2006

 1. Samodryn A.P. Formuvannia navchalno-osvitnoho prostoru rehionu: monohrafiia /A.P. Samodryn. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2006. – 475 s.
 2. Samodryn A.P. Problemy shkoloznavstva v umovakh rehionalizatsii / A.P. Samodryn // VI Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Dukhovnist ukrainstva KhKhI stolittia». – Kirovohrad, 2006. – S. 22.
 3. Samodryn A.P. Stanmo modelieramy: Kontseptsiia kompleksnoho modeliuvannia navchalno-osvitnoho prostoru rehionu na osnovi profilnoho navchannia / A.P. Samodryn // Upravlinnia osvitoiu, 2006. – №8(128). – Kviten. – S. 1–15. – Vkladka: Rehionalni osvitni prohramy.
 4. Samodryn A.P. Problemy osvity Kremenchuka i ne tilky… / A.P. Samodryn // Tretia Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Innovatsiini tekhnolohii u naukovykh doslidzhenniakh i navchalnomu protsesi vyshchoho zakladu osvity». – Poltava: PIEP, 2006. – S. 9–11.
 5. Samodryn A.P. Antonu Semenovychu Makarenku – v 1930-ti roky / A.P. Samodryn // Tretia Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Innovatsiini tekhnolohii u naukovykh doslidzhenniakh i navchalnomu protsesi vyshchoho zakladu osvity». – Poltava: PIEP, 2006. – S. 19–22.
 6. Samodryn A.P. Bolovi tochky osvity Kremenchuka i… / A.P. Samodryn // Osvita rehionu (Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ukraina: noosferno-biosfernyi potentsial osvity rehionu» 27–29 kvitnia 2006 r.) / Vidp. red. A.P. Samodryn. – Kremenchuk: Vyd-vo «PP Shcherbatykh», 2006. – S. 59–62.
 7. Shevelova A.O. Pro aktualnist problemy profilnoho navchannia v suchasnii serednii shkoli / A.O. Shevelova, A.P. Samodryn // Osvita rehionu (Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ukraina: noosferno-biosfernyi potentsial osvity rehionu» 27 – 29 kvitnia 2006 r.) / Vidp. red. A.P. Samodryn. – Kremenchuk: Vyd-vo «PP Shcherbatykh», 2006. – S. 179–181.
 8. Samodryn A.P. Kultura upravlinnia pedahohichnoiu systemoiu rehionu / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2006. – №3 – 4(62–63). – S. 62–68.
 9. Samodryn A.P. Teoretychni zasady profilnoho navchannia / Anatolii Samodryn // Zavuch, 2006. – №16(274). – S. 5–7.
 10. Samodryn A.P. Diahnostyka / Anatolii Samodryn // Zavuch, 2006. – №16(274). – S. 18–23.
 11. Samodryn A.P. Pedahohichna orhanizatsiia rehionu: teoriia i praktyka. Monohrafiia / A.P. Samodryn. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2006. – 232 s.
 12. Samodryn A.P. Metodolohichni pytannia systemy profilnoho navchannia rehionu / A.P. Samodryn // Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu. – Vypusk 12. Pedahohichni nauky: Zb. naukovykh prats. – T. 1. – Mykolaiv: MDU, 2006. – S. 125–133.
 13. Samodryn A.P. Problemы razvytyia systemы obrazovanyia rehyona / A.P. Samodryn // Suchasni pedahohichni tekhnolohii pidhotovky fakhivtsiv novoho pokolinnia: Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (16 - 17 lystopada 2006 r.) / Vidp. red. O.M. Barno. – Kirovohrad: Vyd-vo KF VNZ VMURoL «Ukraina», 2006. – S. 167–186.
 14. Samodryn A.P. Problemy optymizatsii vzaiemodii serednoi i vyshchoi shkoly v osvitnomu prostori rehionu / A.P. Samodryn // Sotsialno-psykholohichni, fizychni, yurydychni ta medychni problemy pidhotovky fakhivtsiv v suchasnykh umovakh: Tezy dopovidei. – Horlivka: Universytet «Ukraina», 2006. – S. 15–19.
 15. Samodryn A.P. Problemy antropolohizatsii i shkola rehionu / A.P. Samodryn // Zbirnyk naukovykh statei Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova / Ukl. P.V. Dmytrenko, L.L. Makarenko. – Vypusk 61. – K.: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2006. – S. 3–10.
 16. Samodryn A.P. Profilno-dyferentsiiovana shkola yak intehrovana model profilnoho navchannia / A.P. Samodryn // Profilne navchannia: Teoriia i praktyka: Zb. nauk. prats za materialamy metodolohichnoho seminaru APN Ukrainy. – K.: Ped. presa, 2006. – S. 58–65.
 17. Samodryn A.P. V napriami novoi naukovoi paradyhmy: biosfernyi rehion / A.P. Samodryn // Ekonomika osvity i osvitnia diialnist. – Poltava: POIPPO, 2006. – S. 53–55.
 18. Samodryn A.P. Problemy modernizatsii systemy osvity rehionu / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2006. – №9-10(68-69).– S.3–6.
 19. Samodryn A.P. Pytannia sotsializatsii rehionalno-obiektyvovanoho osobystisno zoriientovanoho navchannia / A.P. Samodryn // Osvita rehionu. – 2006. – №2(3). – S. 6–11.
 20. Samodryn A.P. Vykhovannia osobystosti u profilnii shkoli / A.P. Samodryn // Problemy osvity. Shliakhy rozvytku dukhovnosti ta osvity. Chetvertyi spets. vypusk / Kol. avt. – K-Vinnytsia: IITZO MON Ukrainy, VSEI Universytetu «Ukraina», 2006. – S. 226–233.
 21. Samodryn A.P. Profilne navchannia: skladovi vyboru / A.P. Samodryn. – K.: Shkilnyi svit. – 2006.
 22. Samodryn A. P. Problemy profilnoho navchannia v osvitnomu prostori rehionu / A.P. Samodryn // Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy. – K.:Un-t «Ukraina», 2006. –S.55–57.

2007

 1. Samodryn A.P. Dyferentsiiovanyi pidkhid u vykhovanni v profilnii shkoli / Anatolii Samodryn // Zavuch, 2007. – №14(308). – S. 8–10.
 2. Samodryn A.P. Systema profilnoho navchannia / A.P. Samodryn // Ukraina: noosfero-biosfernyi potentsial osvity i dukhovnosti rehionu (Materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 19-21.04.2006 r., m. Komsomolsk Poltavskoi obl.: rishennia konferentsii, dopovidi ta tezy). – Kremenchuk: PP Shcherbatykh O.V., 2007. – S.21–42.
 3. Samodryn A.P. Osvita: nova lohika liudyny i zhyttia / A.P. Samodryn // Suchasna simia. Osvita. Medytsyna. Psykholohiia. Psykhoterapiia. Hromadski orhanizatsii. Mozhlyvosti spivpratsi. / Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. 21-23 veresnia 2007 r. – Poltava, 2007. – S. 3–9.
 4. Samodryn A.P. Vikhy osvitnoi perspektyvy Poltavshchyny / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2007. – №7–8 (76-77). – S. 38-41.

2008

 1. Samodryn A.P. Kontseptualni zasady modernizatsii systemy osvity rehionu / A.P. Samodryn // Materialy I-oi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia, sportu ta valeolohii»: zb. naukovykh robit. – Kremenchuk: KDPU, 2008. – S. 154–163.
 2. Samodryn A.P. Pedahohika dobra Ivana Ziaziuna (Do 70-richchia z dnia narodzhennia) / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2008. – № 1–2 (80–81). – S. 25–27.
 3. Samodryn A.P. Vprovadzhennia systemy profilnoho navchannia v umovakh rehionu: Naukovo-metodychnyi posibnyk / A.P. Samodryn. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2008. – 110 s.
 4. Samodryn A.P. Synerhetychni pytannia profilnoho navchannia / A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky: Zb. tez III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh uchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP. – Kremenchuk, 2008. – S. 171–176.

118.Samodryn A.P. Problemy rehionolohii: osvitnii aspekt / Anatolii Samodryn  // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2008. – № 7–8 (86–87). – S. 7–10.

 1. Samodryn A.P. Rozvytok rehionalnoho upravlinnia i osvita / A.P. Samodryn // Hromadskyi rukh ta stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini / materialy Vseukrainskoi konferentsii 8 zhovtnia 2008 r. – Simferopol: TsRONI, 2008. – S. 128–134.
 2. Samodryn A.P. Metodolohichni pytannia rozvytku profilnoho navchannia u rehioni: synerhetychno-semiotychnyi aspekt / A.P. Samodryn // Suchasni pedahohichni tekhnolohii pidhotovky fakhivtsiv novoho pokolinnia: Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (30 - 31 zhovtnia 2008 r.) / Vidp. red. O.M. Barno. – Kirovohrad: Vyd-vo KIRoL «Ukraina», 2008. – 430 s. – S. 260–269.
 3. Samodryn A.P. Shchodo problemy modeliuvannia vykhovnoi roboty v navchalno-osvitnomu kompleksi / A.P. Samodryn // Proektuvannia vykhovnoi systemy u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh Poltavshchyny / Uporiadnyk N.V. Nastenko. – Poltava: POIPPO. – 2008. – 96 s. – S. 60–61.
 4. Samodryn A.P. Pedahohichne proektuvannia i diahnostyka v umovakh profilnoho navchannia /A.P. Samodryn // Rol profesiinoi oriientatsii uchnivskoi molodi oblasti na zdobuttia aktualnykh na rynku pratsi profesii ta spetsialnostei (Materialy oblasnoho postiino-diiuchoho seminaru-praktykumu). – Poltava: POIPPO, 2008. – S. 22–35.
 5. Samodryn A.P. Osvitno-informatsiinyi vymir ekonomichnoho rozvytku Ukrainy / A.P. Samodryn// Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni ekonomichni perspektyvy v umovakh staloho rozvytku» (Kirovohrad, 14 lystopada 2008 r.) / Vidp. red. O.M. Barno. – Kirovohrad: Vyd-vo KiROL «Ukraina», 2008. – S. 73–79.

124.Samodryn A.P. Pryntsyp profilnoho navchannia / A.P. Samodryn // Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Psykholoho-pedahohichnyi suprovid profilizatsii osvity: teoriia i praktyka» (Poltava, 10-11 hrudnia 2008 r.) / Za red. V.F. Morhuna. – Poltava. POIPPO, 2008. – S. 39–44.

 1. Samodryn A.P. Problemы razvytyia obrazovanyia y rehyon / A.P. Samodryn // Materyalы V Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy «Antropolohycheskye osnovы sovremennoi teoryy y praktyky obrazovanyia» (17-21 dekabria 2008 hoda, SHPY) Pod. red. L.L. Redko, E.H. Ponomareva. – Stavropol: Yzd-vo SHPY, 2008. – 584 s. – S. 546-555.
 2. Samodryn A.P. Osvita yak paradyhma rozvytku ekonomiky / Samodryn A.,Petrova H. // Materialy rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy fizychnoho vykhovannia, sportu, valeolohii ta ozdorovcho-rekreatsiinoi fizychnoi kultury»: zbirnyk naukovykh robit. – Kremenchuk: KDPU, 2008. – 285 s. – S. 257–259.
 3. Samodryn A.P. Metodolohichni pytannia valeolohii u pedahohichnii teorii i praktytsi / A.P. Samodryn // Materialy rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy fizychnoho vykhovannia, sportu, valeolohii ta ozdorovcho-rekreatsiinoi fizychnoi kultury»: zbirnyk naukovykh robit. – Kremenchuk: KDPU, 2008. – 285 s. – S. 247–256.
 4. Samodryn A.P. Problemy razvytyia obrazovanyia v rehyone / A.P. Samodryn // Materialy rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy fizychnoho vykhovannia, sportu, valeolohii ta ozdorovcho-rekreatsiinoi fizychnoi kultury»: zbirnyk naukovykh robit. – Kremenchuk: KDPU, 2008. – 285 s. – S. 154–165.
 5. Kuzmenko O. Problemy konfliktu: poshuk shliakhiv do vzaiemodii / Kuzmenko O., Samodryn A. // Materialy rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy fizychnoho vykhovannia, sportu, valeolohii ta ozdorovcho-rekreatsiinoi fizychnoi kultury»: zbirnyk naukovykh robit. – Kremenchuk: KDPU, 2008. – 285 s. – S. 232–235.
 6. Samodryn A.P. Pedahohichne proektuvannia i diahnostyka v umovakh profilnoho otsiniuvannia znan/ A.P. Samodryn // Otsiniuvannia znan uchniv v umovakh profilnoho navchannia / [Upor. L.F. Pashko, N.V. Koriakina, O.P. Kovalenko, L.I. Symonenko]. – Poltava: POIPPO, 2008. – 212 s. – S. 16–29.

 

2009

 1. Kuzmenko O. Ne konfliktuvaty, a vzaiemodiiaty / Kuzmenko O., Samodryn A.P. //Moloda nauka Ukraina: Zbirnyk tez III Vseukrainskoi naukovoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2009. – S. 279–282.
 2. Tыsiachnaia A. Razvytye sotsyolohyy truda y sovremennost / Tыsiachnaia A., Samodryn A.P. //Moloda nauka Ukraina: Zbirnyk tez III Vseukrainskoi naukovoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2009. – S. 301–304.
 3. Samodryn A.P. Obiekt ekonomichnoi osvity: biosfernyi rehion / A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zb. tez IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2009. – S. 8–11.
 4. Samodryn A.P. Orhanizatsiini pytannia rehionalnoho rozvytku / A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zb. tez IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2009. – S. 76–79.
 5. Samodryn A.P. Rehionalizatsiia i osvita / A.P. Samodryn // Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia v ekonomitsi:Zb. nauk. pr. Pershoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii; Cherkasy, 19-21 travnia 2009 r. / Redkol.: Soloviov V.M. (vidp. za vypusk) ta in. – Cherkasy: Brama-Ukraina, 2009. – 274. – S. 189–190.
 6. Samodryn A.P. Orhanizatsiia navchalno-osvitnoho kompleksu v umovakh biosfernoho rehionu / A.P. Samodryn // Materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia, sportu ta valeolohii»: zbirnyk naukovykh prats. – Kremenchuk: KDPU, 2009. – 257 s. – S. 117–122.

2010

 1. Samodryn A.P. Metodolohichnyi potentsial systemy profilnoho navchannia biosfernoho rehionu / A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zbirnyk tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 27–29.
 2. Vernydub M.O. Problemy ekoloho-ekonomichnoi nestabilnosti i liudskyi vymir / Vernydub M.O., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zbirnyk tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 446–448.
 3. Timchenko A.M. Vid rehionalnoi polityky do rehionalnoi ekonomiky / Timchenko A.M.,Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zbirnyk tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 422–424.
 4. Moskova D.V.Sotsialni ryzyky rozvytku instytutu simi / Moskova D.V., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zbirnyk tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 430–432.
 5. Khvostik Yu.O. Vykhovannia srodnosti pratsi v umovakh rehionu / Khvostik Yu.O., Samodryn A.P.// Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zbirnyk tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 402–404.
 6. Kudlyk O.S. Problemy otnoshenyia malysha s otchymom / Kudlyk O.S., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zb. tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 378–380.
 7. Marchenko O.S. Peredumovy stanovlennia i rozvytku osobystosti maibutnoho profesionala / Marchenko O.S., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zb. tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 385–387.
 8. Vylkhovaia A.A.Sovremennye problemy nepolnoi semy / Vylkhovaia A.A., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zb. tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 369–371.
 9. Samodryn A.P. Uchinnia v umovakh systemy profilnoho navchannia/ A.P. Samodryn // Dukhovnist ukrainstva KhKhI stolittia. Materialy konferentsii. Kh Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia (14 travnia 2010 r.) / Vidp. red. O.M. Barno. – Kirovohrad.: Vyd-vo KIRoL «Ukraina», 2010. – 246 s. – S. 17–25.
 10. Samodryn A.P. Rehion yak obiekt proektuvannia / A.P. Samodryn // Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia v ekonomitsi:Zb. nauk. pr. Druhoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii; Cherkasy, 19-21 travnia 2010 r. / Redkol.: Soloviov V.M. (vidp. za vypusk) ta in. – Cherkasy: Brama-Ukraina, 2010. – 340 s. – S. 250–253.
 11. Samodryn A.P. Dosvid shkolotvorennia u rehioni / A.P. Samodryn// Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [«Metodyka vykladannia pryrodnychykh dystsyplin u vyshchii i serednii shkoli». KhVII Karyshynski chytannia], (Poltava, 27-28 travnia 2010 r.) / Poltav. nats. ped. un-t imeni V.H. Korolenka / Za zah. red. prof. M.V. Hrynovoi. – Poltava: Astraia, 2010. – 307. – S. 39–42.
 12. Lushchaeva K.E. Tekhnolohyy Nykoly Tesly: «za» y «protyv» / Lushchaeva K.E., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:Zb. tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / KI DUEP. – Kremenchuk, 2010. – S. 364–367.
 13. Samodryn A.P. Transformatsiia osvity u biosfernomu rehioni / A.P. Samodryn// KhII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Biosferno-noosferni idei V.I. Vernadskoho y ekoloho-ekonomichni ta humanitarni problemy rozvytku rehioniv»:materialy konferentsii. – Kremenchuk: KDU imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 2010. 236 s. – S. 63–65.
 14. Samodryn A.P. Opyt snyzhenyia sebestoymosty produktsyy VPK / A.P. Samodryn,K.V.Anysymov // Fynansovaia polytyka Rossyy – tendentsyia razvytyia v uslovyiakh hlobalyzatsyy:Materyaly VIII Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy studentov, molodыkh uchenykh, aspyrantov, prepodavatelei vuzov Rossyiskoi Federatsyy y Ukrayny, 26 noiabria 2009 h. / Pod. obshch. red. N.H. Honcharovoi; Rost. hos. эkon. un-t (RYNKh). – Rostov n/D., 2010. – 166 s. – S. 67–68.

151.Samodryn A.P. Problemy samoorhanizatsii systemy profilnoho navchannia u rehioni/ A.P. Samodryn// K osnovam fyzycheskoho vzaymodeistvyia. Nauchnye trudy MABET. V 3-kh tomakh. T. 3.  / Pod nauch. red. prof. V.A. Tkachenko. – Dnepropetrovsk, 2010. – 204 s. – S. 145–159.

 1. Samodryn A.P. Zakon paralelnosti dii v suchasnii osviti / A.P. Samodryn// Suchasni pedahohichni tekhnolohii pidhotovky fakhivtsiv novoho pokolinnia: Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (1 zhovtnia 2010 r.) / Vidp. red. O.M. Barno. – Kirovohrad: Vyd-vo KIRoL «Ukraina», 2010. – 360 s. – S. 125–129.

2011

153.Sokurenko P.I.Universytet tretoho pokolinnia : dosvid i perspektyvy / Petro Sokurenko, Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2011. – № 1 (110). – («Zhurnal u zhurnali»). – S. 1– 4.

 1. Samodryn A.P. Uchinnia v umovakh systemy profilnoho navchannia / A.P. Samodryn// IVVseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Problemy ta realii informatsiinoho suspilstva v umovakh hlobalizatsii» (Kirovohrad, 25.02.2011 r.) / Red. kol.: O.M. Barno ta in. – Kirovohrad, 2011. – 158 s. – S. 10–18.
 2. Samodryn A.P. Pryntsyp dobrochynnosti systemy osvity / Anatolii Samodryn, Maiia Zhdanova // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2011. - № 4. – S.3-4.
 3. Samodryn A.P. Ekonoosvitnii analiz rozvytku kultury / A.P. Samodryn// Suchasni ekonomichni perspektyvy v umovakh staloho rozvytku : zb. nauk. prats V Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (22 kvitnia 2011 r.) Red. kol. : O.M. Barno ta in. - Kirovohrad, 2011. - 303 s. – S. 33–35.
 4. Samodryn A.P. Aksiolohichnyi vymir dobrochynnosti osvitnoi systemy rehionu/ A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 1. – 267 s. – S. 20–21.

158.Hryhorieva K. Sotsiolohiia reproduktyvnosti zdorovia ditei pidlitkovoho viku /Hryhorieva K.,Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 233–234.

 1. Rybalchenko A.Sotsyolohycheskye problemы planyrovanyia semy / Rybalchenko A.,Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 241–243.
 2. Savelieva A. Sotsiolohichni oriientyry stvorennia simi / Savelieva A., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 245–246.
 3. Cherevyk Ya.Problemy stvorennia studentskoi simi // Cherevyk Ya., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 251–252.
 4. Naumenko V.Iu. Formuvannia samostiinosti v protsesi navchannia u VNZ na zasadakh samootsinky znan studenta / Naumenko V.Iu., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 105–108.
 5. Kniazkyna D. Problemы detstva y sovremennыi rebenok / Kniazkyna D., Samodryn A.P.// Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 154–156.
 6. Ylchenko Ya.V. Nepolnaia semia: sotsyolohycheskyi aspekt / Ylchenko Ya.V., Samodryn A.P.// Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 144–145.
 7. Kovtun A. Molodaia semia kak osobaia sotsyalnaia katehoryia / Kovtun A., Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 159–161.
 8. Musyenko O.Problema dehradatsyy sotsyuma: sledы posledstvyi / Musyenko O.,Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DUEP im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – T. 2. – 264 s. – S. 184–185.
 9. Samodryn A.P. Filosofskyi narys suchasnoi pedahohiky / A.P. Samodryn// Dukhovnist ukrainstva KhKhI stolittia: zbirnyk materialiv KhI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6 travnia 2011 r.) / Red. kol.: O.M. Barno ta in. – Kirovohrad, 2011. – 220 s. – S. 27–33.
 10. Samodryn A.P. Teoretychni zasady systemy profilnoho navchannia v umovakh rehionu : Avtoref. dys... dok. ped. nauk: 13.00.09. / Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy. – K., 2011. – 37 s.
 11. Samodryn A.P. Teoretychni zasady systemy profilnoho navchannia v umovakh rehionu. – Dys. … dok. ped. nauk: 13.00.09 – teoriia navchannia. – Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy. – K., 2011. – 635 s.
 12. Samodryn A.P. Profilna osvita rehionu: tretii vik / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2011. – № 8–9 (117-118). – S. 15–17.
 13. Samodryn A.P. Na chasi: profilna osvita rehionu / A.P. Samodryn // KhIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Idei akademika Vernadskoho ta naukovo-praktychni problemy stiikoho rozvytku rehioniv». Materialy konferentsii. – Kremenchuk : KrNU, 2011. – 252 s. – S. 156–157.
 14. Samodryn A. Systema profilnoho navchannia rehionu / A. Samodryn // Dyrektor shkoly. Shkilnyi svit. – 2011. – № 11 (59). – S. 51–72.
 15. Samodryn A.P. Teoretyko-metodolohichni zasady tekhnolohizatsii navchalnoi diialnosti v zahalnoosvitnii shkoli rehionu / A.P. Samodryn // Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity : zb. nauk. pr. za materialamy mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Teoretychni ta metodychni osnovy orhanizatsii zdorovozberezhuvalnoho navchalnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoi shkoly ta VNZ», 14 kvitnia 2011 r. / redkol. : V. R. Ilchenko (holov. red.) ta in. – Poltava : POIPPO, 2011. – Vyp. 3. – 388 s. – S. 9 –100.
 16. Samodryn A.P. Biosfernyi rehion yak obiekt marketynhu / A.P. Samodryn / Marketynh : vid zadovolennia potreb do yikh formuvannia: zb. tez III mizhvuzivskoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh, aspirantiv ta studentiv z marketynhu / KIDU imeni Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2011. – 84 s. – S. 59–63.

2012

 1. Samodryn A.P. Realii produktyvnoi osvity v suchasnii pedahohichnii realnosti / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2012. – № 2(121). – S. 3–8.
 2. Samodryn A. Pedahohichna orhanizatsiia osvity Ukrainy / A. Samodryn // Vytoky pedahohichnoi maisternosti. Zb. nauk. prats Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka. - Vypusk 9. Poltava, 2012 [Seriia «Pedahohichni nauky]. – 362 s. – S. 228–232.
 3. Samodryn A.P. Osvita rehionu – osnovna vyrobnycha syla Ukrainy / A.P. Samodryn // Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Upravlinnia orhanizatsiieiu navchalno-vykhovnoho protsesu v serednii i vyshchii shkoli», prysviachena pamiati A.S. Makarenka ta Vseukrainskykh naukovo-praktychnykh seminariv «Upravlinnia proektamy u sferi nauky, osvity, innovatsii ta informatyzatsii», «Metodyka upravlinnia navchalnymy zakladamy» (m. Poltava, 13-14 bereznia 2012 r.) / Za ah. red. prof. M.V. Hrynovoi. – Poltava: PNPU im. V.H. Korolenka, 2012. – S. 116–119.
 4. Samodryn A.P. Chelpanov i Kholodnyi : svit liudyny – liudyna v sviti… / A.P. Samodryn // H.I. Chelpanov i yoho rol u rozvytku psykholohichnoi osvity i nauky slovianskykh derzhav : Zb. dokladiv po materialam mizhnarodnoi konferentsii : 20-21 zhovtnia 2012 r. – Mariupol : DVNZ «Pryazov. derzh. tekhn. un-t», 2012. – 228 s. – S. 66-68.
 5. Samodryn A.P. Osvita: proektuvannia proektiv/A.P. Samodryn // Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia v ekonomitsi:Zb. nauk. pr. III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii; Cherkasy, 23-25 kvitnia 2012 r. / Red. kol.: Soloviov V.M. (vidp. za vypusk) ta in. – Cherkasy: Brama-Ukraina, 2012. – 288. – S. 198–201.
 6. Samodryn A.P. Pedahohika produktyvnostiosvity/ A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DU imeni Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2012. – T. 1. – 248 s. – S. 24–27.
 7. Mochaieva O.Iu. Problemy narkomanii v sotsiolohichnomu vymiri: pora diiaty rishuchishe / O.Iu. Mochaieva, A.P. Samodryn// Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DU im. Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2012. – T. 2. – 316 s. – S. 144–146.
 8. Plakhotnikova M.S. Ranni shliuby : za i proty / M.S. Plakhotnikova, A.P. Samodryn// Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DU imeni Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2012. – T. 2. – 316 s. – S. 160–161.
 9. Strebkova A.Ie. Aktualni problemy u vzaiemovidnosynakh pomizh pokolinniamy / A.Ie. Strebkova, A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DU imeni Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2012. – T. 2. – 316 s. – S. 177–179.
 10. Yukhymenko Yu.V. Zakony Rita: sotsiolohichnyi aspekt / Yu.V. Yukhymenko, A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv / KI DU imeni Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2012. – T. 2. – 316 s. – S. 196–197.

185.Samodryn A.P. Osvita yak vyrobnycha syla derzhavy / Camodryn A.P. / Dni informatsiinoho suspilstva - 2012 : Materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu, Kyiv, 24-25 kvitnia 2012 r. / [Uporiad. : N.V.Hrytsiak, S.H.Soloviov]. - K.: Saliutis, 2012. - 294 s. – S. 17 –176.

 1. Samodryn A.P. Teoretyko-metodolohichni pytannia produktyvnosti osvity rehionu /Samodryn A.P. / Somi pedahohichni chytannia pamiati M.M. Darmanskoho : profesiina kompetentnist pedahohiv v umovakh reformuvannia suchasnoi osvity : materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. (Khmelnytskyi, 29 bereznia 2012 r.) / Khmelnytska oblasna derzhavnaadministratsiia, Khmelnytska oblasna rada, Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia. –Khmelnytskyi : KhHPA, 2012. – 253 s. – S.155–157.

187.Samodryn A.P. Idei V.I. Vernadskoho i suchasna osvita: proektuvannia osvitnoi systemy Kremenchutskoho biosfernoho rehionu / A.P. Samodryn // Do Tretoho Vsesvitnoho ekonomichnoho konhresu «Rol ekonomichnoi nauky u formuvanni natsionalnykh stratehii». Biuleten  Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu «Svitova ekonomika KhKhI stolittia: tsykly ta kryzy» / Dnipropetrovskyi universytet imeni Alfreda Nobelia. – Dnipropetrovsk, 2012. – № 1(5). – T. 1.  – S. 362–367.

 1. Samodryn A.P. Problemy proektyvno-produktyvnoi osvity / Samodryn A.P./ Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity : zb. nauk. pr. za materialamy mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Intehratsiia zmistu osvity na zasadakh osvity dlia staloho rozvytku», 26 kvitnia 2012 r. / redkol. : V.R. Ilchenko (holov. red.) ta in. – Poltava : POIPPO, 2012. – Vyp. 4. – 320 s. – S. 59–66.

189.Samodryn A.P. Osvitnii marketynh: yak yaknaibilshe korysti prynesty inshym liudiam / Samodryn A.P. / Marketynh: vid zadovolennia potreb do yikh formuvannia : zb. tez IVmizhvuz. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh, aspirantiv ta studentiv z marketynhu / KI DU imeni Alfreda Nobelia. – Kremenchuk, 2012. – 140 s. – S. 68–71.

 1. Samodryn A.P. Profilna osvita : semiotyko-synerhetychnyi aspekt / Anatolii Samodryn, Volodymyr Bondar // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2012. – № 9. – S. 34–37.

 

2013

 1. Samodryn A.P. Empirychne uzahalnennia mozhlyvostei modernizatsii osvitnoi systemy na zasadakh profilizatsii navchannia v umovakh biosfernoho rehionu / A.P. Samodryn, P.I. Sokurenko // Teoretyko-metodolohichni zasady pryskorennia protsesu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu : [kol. monohr.] / Za zah. Red.. P.I. Sokurenka. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2013. – 460 s. – S. 41–103.
 2. Samodryn A.P. V.I. Vernadskyi i A.S. Makarenko: kontseptualizatsiia shliakhiv stvorennia rozumnoi shkoly / Anatolii Samodryn, Liubov Porkina // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2013. – № 1 (130). – S. 6–10.
 3. Samodryn A.P. Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsii systemy profilnoho navchannia u rehioni / A.P. Samodryn / Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity : zb.nauk. prats / [red.. kol. holovn. Red.. V.R. Ilchenko]. – Poltava, 2013. – Vyp. 5. – 264 s. – S. 41–46.
 4. Samodryn A.P. V.I. Vernadskyi, A.S. Makarenko, V.O. Sukhomlynskyi: shliakh do rozumnoi shkoly / Anatolii Samodryn, Ilona Bober // Vytoky pedahohichnoi maisternosti : zb. nauk. prats / Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka. – Poltava, 2013. Vypusk 12. – 368 s. – (Seriia «Pedahohichni nauky»). – S. 279–287.
 5. Samodryn A.P. Na shliakhu do rozumnoi shkoly / A.P. Samodryn // Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Pedahohika A.S. Makarenka v polikulturnomu osvitnomu prostori», prysviachena 125-y richnytsi z dnia narodzhennia A.S. Makarenka (m. Poltava, 12-14 bereznia 2013 roku) / Za zah. red. prof. M.V. Hrynovoi. – Poltava, 2013. – 221 s. – S. 157–159.
 6. Samodryn A.P. Aktualni pytannia profilizatsii navchannia u rehioni / Samodryn A.P. // Profesiina osvita: problemy i perspektyvy / IPTO NAPN Ukrainy; RVNZ «KIPU». – K.; Simferopol : NITs KIPU, 2013. – Vypusk 4. – 126 s. – S. 35–41.
 7. Samodryn A.P. Cystema profilnoho navchannia rehionu: transdystsyplinarne nablyzhennia / Samodryn Anatolii // Tvorchist yak sposib piznannia diisnosti: synerhetychne paradyhma: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 20 bereznia 2013 roku, m. Kyiv. - K. : Instytut obdarovanoi dytyny, 2013. – 272 s. – S. 140–153.
 8. Samodryn A.P. U napriami kontseptualizatsii shliakhiv do noosfernoho suspilstva / Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky:mater. VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv 25 kvitnia 2013 r. / Za zah. red. P.I. Sokurenka. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2013. – 440 s. – S. 39–41.
 9. Samodryn A.P. Idei V.I. Vernadskoho i suchasna osvita: proektuvannia osvitnoi systemy kremenchutskoho biosfernoho rehionu/ Samodryn A.P. // K osnovam fyzycheskoho vzaymodeistvyia. Nauchnыe trudы MABЭT / Pod. nauch. Red.. prof.. V.A. Tkachenko. – Dnepropetrovsk, MABЭT, 2013. – 518. – S. 364–370.
 10. Samodryn A.P. Osvita yak semiotychno-synerhetychne tsile/ Samodryn A.P. // K osnovam fyzycheskoho vzaymodeistvyia. Nauchnыe trudы MABЭT / Pod. nauch. Red.. prof.. V.A. Tkachenko. – Dnepropetrovsk, MABЭT, 2013. – 518. – S. 371–378.
 11. Samodryn A.P. Pytannia profilizatsii navchannia u rehioni / Samodryn A.P. // K osnovam fyzycheskoho vzaymodeistvyia. Nauchnыe trudы MABЭT / Pod. nauch. Red.. prof.. V.A. Tkachenko. – Dnepropetrovsk, MABЭT, 2013. – 518. – S. 379–385.
 12. Samodryn A.P. U napriami modeli opornoi shkoly osvitnoho okruhu / A.P. Samodryn // Anotovani rezultaty naukovo-doslidnoi roboty Instytutu pedahohiky NAPN Ukrainy za 2012 rik : naukove vydannia. - K.: Instytutu pedahohiky, 2013. – 352 s. – S. 107–109.
 13. Samodryn A.P. Empirychne uzahalnennia stvorennia naukovo-navchalnoho kompleksu Kremenchutskoho rehionu Ukrainy / A.P. Samodryn // Totallogy-XXI. Postneklasychni doslidzhennia. – K.: TsHO NAN Ukrainy. – 2013. – №29. – C. 302–317.
 14. Samodryn A.P. Fenomen innovatsii: Kremenchutskyi biosfernyi rehion / A.P. Samodryn// Fizyko-ekonomichni zasady zbalansovanoho rozvytku ahrosfery (do 150-richchia vid dnia narodzhennia V.I. Vernadskoho): zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf., 11 kvit. 2013 r., Kyiv / za zah. red. Yu. O. Lupenko. – K. : NNTs IAE, 2013. – 314 s. – S. 175–188.
 15. Samodryn A.P. Profilna osvita: pidhotovka liudyny v nerozryvnomu zviazku osvity i ekonomiky / Samodryn A.P., Bondar V.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku rehionalnoi rynkovoi ekonomiky: materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv 25 kvitnia 2013 r. / Za ah. red. P.I. Sokurenka. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2013. – 440 s. – S. 371–373.
 16. Samodryn A.P. Naukovo-navchalnyi kompleks Kremenchuchchyny «Profilna osvita rehionu» / Samodryn A.P. // XV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Idei akademika V.I. Vernadskoho ta problemy staloho rozvytku rehioniv»: Materialy konferentsii. – Kremenchuk: KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 2013. – 120 s. – S. 39-40.
 17. Samodryn A.P. Osvitnii marketynh: navchannia-kultura-diia / Samodryn A.P. // Teoriia i praktyka zabezpechennia efektyvnoho rozvytku subiektiv rynku: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii, 30 lystopada 2013 r. – Poltava: InterHrafika, 2013. – 227 s. – S. 220–221.
 18. Samodryn A.P. Fenomen innovatsii: empirychne uzahalnennia dosvidu zaprovadzhennia naukovo-navchalnoho kompleksu «Profilna osvita rehionu» / A.P.Samodryn, N.I.Bilyk // Vid innovatsiinoho zmistu i tekhnolohii osvity do innovatsiinoho prohresu. Tezy dopovidei vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kremenchuk, 15 zhovtnia 2013 r. / Redkol. I.M. Bober (holova), A.P. Samodryn ta in. – Kremenchuk : PP Shcherbatykh, 2013. – 141 s. - S. 38–44.
 19. Samodryn A.P. Naukovo-navchalnyi kompleks Kremenchuchchyny «Profilna osvita rehionu»: fenomen innovatsiinoho rozvytku / Anatolii Samodryn, Liudmyla Lavryk-Slisenko, Tetiana Skorobohatova // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2013. – № 8–9 (137–138). – S. 3–8.
 20. Samodryn A.P. Fenomen innovatsii: empirychne uzahalnennia dosvidu zaprovadzhennia naukovo-navchalnoho kompleksu / Anatolii Samodryn, Nadiia Bilyk // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2013. – № 7. – S. 11–15.
 21. Samodryn A.P.Ydey V.Y. Vernadskoho y sovremennoe obrazovanye / A.P. Samodryn // Evrystychnyi potentsial myslennia liudyny v innovatsiinomu sviti: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 13 lystopada 2013 r., m. Kyiv. – K.: Instytut obdarovanoi dytyny, 2013. – 202 s. – S. 29–32.
 22. Samodryn A.P. Fenomen innovatsii: naukovo-navchalnyi kompleks Kremenchuchchyny «Profilna osvita rehionu» / A.P. Samodryn // U vyrii tvorchykh zletiv. Desiatylittia plidnykh sprav. – Komsomolsk: SVD Oleksiienko V.V., 2013. – 160 s. - S. 110–122.
 23. Samodryn A.P. Z dosvidu stanovlennia osvitnoho okruhu Kremenchuchchyny / Samodryn A.P. // Anotovani rezultaty naukovo-doslidnoi roboty Instytutu pedahohiky NAPN Ukrainy za 2013 rik. - K.: Instytut pedahohiky, 2013. – S. 76.
 24. Samodryn A.P. Synerhetychnyi potentsial profilnoho navchannia/ Samodryn A.P. // Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. – 2013. - №4(11). – S. 111–117.

2014

215.Samodryn A.P. Antropo-heotsentrychna kontseptsiia zvershen Fedora Morhuna /Samodryn A.P. // Rehuliatorna polityka v haluziakh zahalnoi, tekhnichnoi i profesiinoi osvity umovakh rehionu. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 14 bereznia 2014 r. / Za ah. red.. A.P. Samodryna, M.H. Nesena. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh O.V., 2014. – 152 s. – S. 29–34.

 1. Samodryn A.P. Osvitnii marketynh: rehionalnyi pidkhid / Samodryn A.P. // Finansovo-ekonomichni problemy suchasnoho svitu : shliakhy i perspektyvy yikh vyrishennia na mikro-, makro- ta meharivniakh. Tezy dopovidei na III vseukrainskii naukovo-praktychnii konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh: 14 liutoho 2014 r. / Uklad.: Konturova S.M., Bolhar T.M., Yaremenko V.A., Redaktor: Mykhailiuk S.O. – Kremenchuk: Kremenchutskyi instytut Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia, 2014. – 288 s. – S. 129–131.
 2. Samodryn A.P. Pedahohycheskoe proektyrovanye: Kremenchuhskyi byosfernыi rehyon / Samodryn A.P., Bondar V.P. // Finansovo-ekonomichni problemy suchasnoho svitu : shliakhy i perspektyvy yikh vyrishennia na mikro-, makro- ta meharivniakh. Tezy dopovidei na III vseukrainskii naukovo-praktychnii konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh: 14 liutoho 2014 r. / Uklad.: Konturova S.M., Bolhar T.M., Yaremenko V.A., Redaktor: Mykhailiuk S.O. – Kremenchuk: Kremenchutskyi instytut Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia, 2014. – 288 s. – S. 124–126.
 3. Samodryn A.P. Problemy sotsialnoi kompetentnosti v suchasnii shkoli / Samodryn A.P., Bober I.M. // Finansovo-ekonomichni problemy suchasnoho svitu : shliakhy i perspektyvy yikh vyrishennia na mikro-, makro- ta meharivniakh. Tezy dopovidei na III vseukrainskii naukovo-praktychnii konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh: 14 liutoho 2014 r. / Uklad.: Konturova S.M., Bolhar T.M., Yaremenko V.A., Redaktor: Mykhailiuk S.O. – Kremenchuk: Kremenchutskyi instytut Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia, 2014. – 288 s. – S.126–128.
 4. Samodryn A.P. Proektyvno-produktyvne navchannia v umovakh proektnoi osvity / Samodryn A.P. // Rehuliatorna polityka v haluziakh zahalnoi, tekhnichnoi i profesiinoi osvity umovakh rehionu. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 14 bereznia 2014 r. / Za ah. red.. A.P. Samodryna, M.H. Nesena. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh O.V., 2014. – 152 s. – S. 35–37.
 5. Samodryn A.P. Problemy modernizatsii osvity rehionu i suchasna shkola /Anatolii Samodryn// Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2014. – № 6 (145). – S. 3–6.
 6. Samodryn A.P. Do problemy modernizatsii osvity rehionu / A.P. Samodryn // Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity: zb. nauk. pr. [red.kol., holovn. red. V.R. Ilchenko]. –Poltava: POIPPO, 2014. –Vyp. 6. – 326s. – S. 50–54.
 7. Samodryn A.P. Evoliutsiia i samoorhanizatsiia osvity u biosfernomu rehioni / Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky osvity rehionu. Tezy dopovidei na IKh Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv 4 kvitnia 2014 r. / Za zah. red. P.I. Sokurenka. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2014. – 444 s. – S. 41– 44.
 8. Samodryn A.P. Z dosvidu stanovlennia i rozvytku Naukovo-navchalnoho kompleksu Kremenchuchchyny «Profilna osvita rehionu» / A.P. Samodryn, P.I. Sokurenko // Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii v ekonomitsi: Monohrafiia / Za zah. red. Soloviova V.M.– Cherkasy: Brama-Ukraina, 2014. – 458 s. – S. 345–362.
 9. Samodryn A.P. Naukovo-navchalnyi kompleks «Profilna osvita rehionu» v dii / A.P. Samodryn, P.I. Sokurenko // Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia v ekonomitsi: Zb. nauk. pr. VMizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii; Cherkasy, 15-16 travnia 2014 r. / Red. kol.: Soloviov V.M. (vidp. za vypusk) ta in. – Cherkasy: Brama-Ukraina, 2014. – 212 s. – S. 139–142.
 10. Samodryn A.P. Antropoheotsentrychna kontseptsiia zvershen Fedora Morhuna / Samodryn A.P., Sokurenko P.I. // Vernadskianska noosferna revoliutsiia u rozviazanni ekolohichnykh i humanitarnykh problem. Zb. mater. IVVseukrainskykh Morhunivskykh chytan iz mizhnarodnoiu uchastiu, prysviachenykh 90-richchiu vid dnia narodzhennia vydatnoho ukraintsia / za red.. V.I. Aranchii ta in.; vidp. za vyp.. P.V. Pysarenko, M.M. Opara, V.F. Morhun. – Poltava : Dyvosvit, 2014. – 520 s. – S. 378–389.
 11. Samodryn A.P. Profilno-profesiina osvita rehionu: teoretyko-metodolohichnyi aspekt // Upravlinnia yakistiu osvity : dosvid ta innovatsii : kolektyvna monohrafiia / pid zah. red.. L.L. Sushentsevoi, N.V. Zhytnyk. – Dnipropetrovsk: IMA-pres, 2014. – 462 s. – S. 92–105.
 12. Samodryn A.P. U napriami kontseptualizatsii shliakhiv modernizatsii osvity rehionu / A.P.Samodryn // Suchasna serednia osvita : innovatsii, metodolohiia, teoriia, praktyka. Tezy dopovidei na mizhrehionalnii naukovo-praktychnii konferentsii, 7 zhovtnia 2014 r. / Za zah. red. I.M. Bober. – Kremenchuk : PP Shcherbatykh O. V., 2014. – 348 s. – S. 52–56.
 13. Samodryn A.P. Proektna osvita u rehioni biosfery / Samodryn A.P. // Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Pryrodnycha osvita i nauka dlia staloho rozvytku Ukrainy: problemy i perspektyvy» (1-3 zhovtnia 2014 roku, m.Hlukhiv) – Sumy: Vyd-vo «Iaroslavna», 2014. – 276 s. – S. 126–129.
 14. Samodryn A.P. Profilno-profesiina osvita u rehioni biosfery: ekoloho-sotsio-ekonomichnyi kontynuum / A.P. Samodryn, V.P. Valikov, V.P. Bondar, I.H. Kurinna // Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku. – 2014. – № 2 (17). – S. 193–203.

2015

 1. Samodryn A.P. Arkhitektonika profilnoi osvity. [Navchalno-metodychnyi posibnyk]. Kn. 1 / A.P. Samodryn. – Kremenchuk : PP Shcherbatykh O. V., 2015. – 292 s.
 2. Samodryn A.P. Himnaziia – orhanizatsiia hnostykiv / A.P. Samodryn, I.M. Bober // Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Profesiina svoboda osobystosti u vymirakh humanistychnoi spadshchyny Antona Makarenka ta Ivana Ziaziuna» (m. Poltava, 13 bereznia 2015 r.) / Za zah. red.. prof.. M.V. Hrynovoi. – Poltava, 2015. – 182 s. – S. 116–118.
 3. Samodryn A.P. Osvita: pedahohichna diia na vyperedzhennia / Anatolii Samodryn // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2015. – № 2 (151). – S. 3–6.
 4. Samodryn A.P. Shkola – pedahohichna maisternia noosfery / Samodryn A.P., Bilyk N.I., Bober I.M. // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2015. – №4 (153). – S. 9–13.
 5. Samodryn A.P. Vira i osvita: vstyhaty za chasom / Anatolii Samodryn // Formuvannia profesiino mobilnoho fakhivtsia : yevropeiskyi vymir: materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kryvyi Rih, 23-24 kvitnia 2015 roku) / MON Ukrainy, Kryvorizkyi pedahohichnyi instytut DVNZ «Kryvorizkyi natsionalnyi universytet», Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy, Inzhenerno-pedahohichnyi instytut NPU imeni M.P. Drahomanova; za zah. red.. L.L. Sushentsevoi. - Kryvyi Rih, 2015. – 128 s. – S. 13–14.
 6. Samodryn A.P. Ekonomika osvity / A.P. Samodryn, P.I. Sokurenko // Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia v ekonomitsi: Zb. nauk. pr. Shostoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii; Cherkasy, 20-22 travnia 2015 r. / Redkol.: Soloviov V.M. (vidp. za vypusk) ta in. – Cherkasy: vydavets Tretiakov, 2015. – 260 s. – S. 188–191.
 7. Samodryn A.P. Vira i osvita / Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky osvity rehionu. Tezy dopovidei na Kh Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta naukovtsiv 24 kvitnia 2015 r. / Za zah. red. P.I. Sokurenka. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2015. – 310 s. – S. 38–39.
 8. Samodryn A.P. Osvita: diiaty na vyperedzhennia / Samodryn A.P. // Rozvytok i samorozvytok pedahohichnoi maisternosti u suchasnomu osvitnomu prostori : tezy dopovidei Mizhnarodnoho forumu pedahohichnoi maisternosti (m. Poltava, 7-8 kvitnia 2015 roku) / Redkol. : V.V. Zeliuk, Ya.V. Sukhenko, N.I. Bilyk, Z.V. Reznichenko, I.O. Kalinichenko; Polt. Obl.. in.-t im. M.V. Ostrohradskoho. – Poltava: FOP Harazha M.F., 2015. – 160 s. – S. 122–124.
 9. Samodryn A.P. Noosferne myslennia dlia ekonomiky rehionu / Samodryn A.P. / Sotsialni ta ekonomichni problemy pidpryiemnytskoi diialnosti: Zb. nauk. prats Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (3-4 kvitnia, 2015 r., m. Zhovti Vody).; u 2-kh t. – Zhovti Vody : TOV «Driant», 2015. – T. 2. – 196 s. – S. 43–46.
 10. Samodryn A.P. Do pytannia modernizatsii osvity na osnovi dumok V.I. Vernadskoho pro perekhid biosfery v noosferu, podalshoho rozvytku dyferentsiatsii, profilizatsii y rehionalizatsii navchannia / Samodryn A.P. / Dukhovnist ukrainstva KhKhI stolittia: zb. nauk. prats. – Kirovohrad: Vyd-vo KIRoL, 2015. – 320 s. – S. 236–239.
 11. Samodryn A.P. Detsentralizatsiia Ukrainy u vymirakh noosfery / Samodryn A.P. // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2015. – № 9 (158). – S. 3–5.
 12. Samodryn A.P. Profilno-profesiinyi vymir osvity u rehioni / Samodryn A.P. // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky. – 2015. – №2 (10). – S. 207–215.
 13. Samodryn A.P. Do pedahohiky fundamentalizatsii osvity v humanitarnii shkoli / Samodryn A.P. // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2015. – № 10 (159). – S. 3–8.
 14. Samodryn A.P. Problema fundamentalizatsii osvity v humanitarnii shkoli / Samodryn A.P. // Finansovi aspekty rozvytku derzhavy, rehioniv ta subiektiv hospodariuvannia: suchasnyi stan ta perspektyvy. Zb. materialivI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 25-26 hrudnia 2015 roku,m. Odesa. – Odessa: Bondarenko M.O.,2015. – 520 s. – C. 402–405.
 15. Samodryn A.P. Osvita – naikorotsha doroha do tsyvilizatsii / Samodryn A.P. // Svichado Prydniprovia: kraieznavchyi almanakh.

Knyha Kh. /Red. kolehiia: Bezsmolna M.H., Krakalo I.V., Liamkina N.V., Stakhiv T.A., Stakhiv M.P. - Horishni Plavni: Vyd-vo «APrioriPrint»,2016. – 316 s. - S. 280-284.

 1. Samodryn A.P.Bez intehratyvnoi osvity ne vyzhyty suchasnii shkoli / Samodryn // Naukovo¬metodychne zabezpechennia navchannia  pryrodoznavstva v starshii shkoli : zb. nauk. prats / [red. kol., holovn. red. V. R. Ilchenko]. – Poltava: PNPU, 2015. – Vyp. 7. – 348 s. - S. 31-37.

2016

 1. Samodryn A.P. Orhanizatsiia informatsiinoho buttia rehionu biosfery / Samodryn A.P. // Naukovo-metodychni zapysky POIPPO : Pedahohichni zasady efektyvnoho navchannia u zahalnoosvitnii shkoli. – Poltava : POIPPO. – 2016. – Vypusk 8. – 126 s. – S. 8 – 12.
 2. Samodryn A.P. Pedahohichna orhanizatsiia rehionu i kosmizatsiia znan / A.P. Samodryn // Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii; 8 kvitnia 2016 r. / Za zah. red. I.M. Bober; nauk. red. A.P. Samodryn. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh O.V., 2016. – 148 s. – S. 36–43.
 3. Samodryn A.P. Do problemy rozvytku osvity v rehionakh Ukrainy / A.P. Samodryn // Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Teoretyko-metodychni zasady systemy profesiinoho samovyznachennia osobystosti v umovakh rehionu»; 8 kvitnia 2016 r. / Za zah. red. I.M. Bober; nauk. red. A.P. Samodryn. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh O.V., 2016. – 148 s. – S. 122–126.
 4. Samodryn A.P. Problemy orhanizatsii i osvita / A.P. Samodryn // Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky osvity rehionu. Tezy dopovidei na KhI Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii aspirantiv, molodykh uchenykh ta naukovtsiv 21 kvitnia 2016 r. / Za zah. red. P.I. Sokurenka. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh O.V., 2016. – 240 s. – S. 25–27.
 5. Samodryn A.P. Rozvytok rehionu yak strukturno-dynamichnoi sotsio-ekoloho-pedahohichnoi systemy / A.P. Samodryn, P.I. Sokurenko // Ynnovatsyonnыi menedzhment slozhnыkh sotsyalno-эkonomycheskykh system: kollektyvnaia monohrafyia / S.N. Voit, V.A. Tkachenko, S.B. Kholod y dr.; pod nauch. red. d.э.n., prof., akad. AEN Ukrainy V.A. Tkachenko. – Dnepropetrovsk: DUAN; Monolyt, 2016. – 400 s. – S. 266–290.
 6. Samodryn A.P. Do problemy psykhoreabilitatsii v riatuvalnii sferi / Samodryn A.P. // Fizychna reabilitatsiia ta zdoroviazberezhuvalni tekhnolohii : realii i perspektyvy : materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, 24 lystopada 2016 r. [hol. red. L. M. Rybalko]. – Poltava : PoltNTU imeni Yuriia Kondratiuka, 2016. – 212 s. – S. 6-8.
 7. Samodryn A.P. Tsinnisno-smyslovi oriientyry rozvytku suchasnoi himnazii / Samodryn A.P. // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky. – 2016. – №2 (12). – S. 102–107.

2017

 1. Samodryn A.P. Arkhitektonika profilnoi osvity: upravlinskyi aspekt. [Naukovo-metodychnyi posibnyk]. Kn. 2 / A.P. Samodryn. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh O.V., 2017. – 168 s.
 2. Samodryn A.P. Na shliakhu do novoi shkoly / Samodryn A.P., Bilyk N.I. // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2017. – № 1(170). – S. 3–10.
 3. Samodryn A.P. Deontolohiia viddanosti Volodymyra Morhuna (Do 70-richchia profesora V.F. Morhuna) / Samodryn A.P. // // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2017. – № 2(171). – S. 3–6.
 4. Samodryn A.P. Deontolohiia viddanosti (Do 70-richchia profesora Volodymyra Morhuna) / Samodryn Anatolii Petrovych / Bahatovymirnist osobystosti: teoriia, psykhodiahnostyka, korektsiia. Zb. nauk. prats za materialamy Vseukr. nauk.-prakt. seminaru z mizhnar. uchastiu (m. Poltava, 23 bereznia 2017 r.) [Elektronnyi resurs] / red. kolehiia: S.D. Maksymenko, M.I. Stepanenko, S.M. Shevchuk, N.V. Sulaieva, K.V. Sedykh, V.F. Morhun (vidp. za vypusk). – Poltava: PNPU imeni V.H. Korolenka, 2017. – 332 s. – S. 248-256. – Rezhym dostupu: http://dspase. pnpu.edu.ua/handle/123456789/7803
 5. Samodryn A.P. Do pytannia kontseptualizatsii pedahohichnoi orhanizatsii u svitli kosmizatsii znannia / A.P. Samodryn // Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia : Pedahohika i psykholohiia. - 2017. - № 1. - S. 265–272.
 6. Samodryn A.P. Skhody shkoly zhyttia / A.P. Samodryn // Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho. – 2017. – Vypusk 2 (103), «Pedahohichni nauky». - S. 99-104
 7. Samodryn A.P. Upiznaimo ideiu vlasnoho buttia / Samodryn A.P. // Aktualni pytannia suchasnoi pedahohiky: tvorchist, maisternist, profesionalizm: materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 24 liutoho 2017 roku, m. Kremenchuk. – Kremenchuk: Metodychnyi kabinet, 2017. – 280 s. – S. 20-23.
 8. Samodryn A.P. Piznaty ideiu vlasnoho buttia / Samodryn A.P. // PostMetodyka. – 2017. – №2-3 (129-130). – S. 91–95.
 9. Samodryn A.P. Okremi uzahalnennia i vysnovky shchodo stvorennia shkoly novoho chasu / Samodryn A.P. // Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky osvity rehionu / Tezy dopovidei na KhII Mizhnarodnii naukovo-praktychnii internet-konferentsii aspirantiv, molodykh uchenykh ta naukovtsiv 27 kvitnia 2017 r. / Za zah. red. P.I. Sokurenka. – Kremenchuk: Kremenchutskyi instytut VNZ «Universytet imeni Alfreda Nobelia», 2017. – 446 s. – S. 36-41.
 10. Samodryn A.P. Do problemy dukhovnoho vymiru osvity hromadianskoho suspilstva / Anatolii Samodryn // Pryrodnycha osvita i nauka dlia staloho rozvytku Ukrainy: problemy i perspektyvy. Zb. nauk. materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (4–6 zhovtnia 2017 roku, m. Hlukhiv) / Za zah. red. I.M. Korenevoi. Sumy : Vinnychenko M.D. 2017. – 150 s. – S. 37-45.
 11. Samodryn A.P. Shkola yak dukhovnyi oberih ukrainskoho buttia / Anatolii Samodryn / Suchasna doshkilna ta shkilna osvita: innovatsii, metodolohiia, teoriia, praktyka : materialy Vseukr. nauk.-prakt. Konferentsii (Kropyvnytskyi, 4 zhovtnia 2017 roku) / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, komunalnyi zaklad «Kirovohradskyi oblasnyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity imeni Vasylia Sukhomlynskoho», - Kropyvnytskyi : KZ «KOIPPO imeni Vasylia Sukhomlynskoho», 2017. – 111 s. – S. 7 – 12.
 12. Samodryn A.P. Tsinnisno-smyslovi oriientyry rozvytku pedahohichnoi svidomosti v umovakh kulturno-tsyvilizatsiinykh zmin / A.P. Samodryn, L.A. Porkina // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2017. – № 6 (175). – S. 5-9.
 13. Samodryn A.P. Kosmichnyi vymir zemnykh krokiv orhanizatsii osvity / A.P. Samodryn //Fizychna reabilitatsiia ta zdoroviazberezhuvalni tekhnolohii : realii i perspektyvy : materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii,9 lystopada 2017 r. [hol. red. L. M. Rybalko]. – Poltava : PoltNTU imeni Yuriia Kondratiuka, 2017. – 212 s. – S. 5-11.
 14. Samodryn A.P. Osvitni kroky v napriami antropolohizatsii biosfery / A.P. Samodryn //Humanitarnyi visnykPoltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Yuriia Kondratiuka : zb. nauk. prats [red. kol.; hol. red. L. M. Rybalko]. – Poltava : PoltNTU imeni Yuriia Kondratiuka, 2017. –Vyp. 1. – 356 s.
 15. Samodryn A.P. Vid polikultury svobod do zvilnenoi osobystosti / A.P. Samodryn // I Mizhnarodna nauk.-prakt. konferentsiia «Modernizatsiia zmistu osvity v konteksti polikulturnoho seredovyshcha» (Do 100-richchia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy). Kremenchuk, 23-24 lystopada 2017 r. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2017. – 228 s. – S.33-35.
 16. Samodryn A.P. Pedahohichnyi ocherk shkoly dukhovnoho buttia / Samodryn A. P.//Humanitarnyi visnyk Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Yuriia Kondratiuka : zb. nauk. prats [red. kol.; hol. red. L. M. Rybalko]. – Poltava : PoltNTU imeni Yuriia Kondratiuka, 2017. – Vyp. 1. – 356 s. – S. 29-41.
 17. Samodryn A.P. Bud-yakyi rukh «kudys» po suti ye rukhom «do sebe» // Hrammatyka liubvy :[naukovo-publitsystychne vydannia]. / Ukl. V.R. Ilchenko; pid red. V.R. Ilchenko ta V.O. Prodaievycha. – Poltava-Odesa, 2017. – 304 s. – S. 144-146.


skype Facebook